Afaton Se Bachne Ka Amal

Jo aafaton se darta ho, Agarwoh is Ism ko parhta rahe tou aman main rahe ga. Jo shakhs 7 martaba parh ke bachay par dam kar ke Allah ke spurd kar de tou woh bacha baloghat tak aman main rahe ga aur jo shakhs sharab aur zana main mubtala ho woh har rooz 7 martaba parh kar apne aupar dam kare tou shitani kamon se aman main rahe ga.